Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

facebookflayer

FACEBOOK
FACEBOOK POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w WEJHEROWIE
A A A

Szanowni Czytelnicy! Starostwo Powiatowe w Wejherowie wystosowało następującą propozycję: "W związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą odzyskania prze Polskę Niepodległości przygotowano cykl konkursów dla młodzieży i innych uczestników. Zapraszamy do zapoznania się z programem i regulaminem konkursu".

Powiatowy Konkurs z okazji obchodów 100-lecia

odzyskania niepodległości – 1918 – 2018 -

„100 lat minęło”.

 

Organizator: Starosta Wejherowski Gabriela Lisius

Patronat medialny: TTM, Radio Kaszebe

                                  

Powiatowy Konkurs z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości – „100 lat minęło” jest formą zaktywizowania mieszkańców regionu, w szczególności młodzieży szkolnej, i zachęcenia ich do uczczenia wyjątkowego święta. W 2018 r. wspominamy rocznicę odzyskania niepodległości przez państwo polskie. Symboliczna data 11 listopada 1918 r., stanowi cezurę w dziejach Polski i jest ważna dla wszystkich Polaków,
zwłaszcza mieszkańców ziemi wejherowskiej, Wejherowo bowiem powróciło
do Macierzy i stało się lokalnym ośrodkiem władzy II Rzeczypospolitej i choć początki okresu międzywojennego były trudne, to właśnie nasze miasto, siedziba powiatu wejherowskiego, a następnie morskiego, rozkwitło w niezwykły sposób, a wejherowianie wyróżniali się społeczną i kulturalną aktywnością. Warto po 100 latach wspomnieć założycieli towarzystw, animatorów kultury, twórców teatralnych, literatów, nauczycieli, włodarzy, których aktywność stała się podwaliną rozwoju regionu w dzisiejszym świecie. Warto również przyjrzeć się, jak zmienił się powiat na przestrzeni stu lat. Właśnie temu wszystkiemu służy niniejszy konkurs.

 

 1. ODSŁONA I: Konkurs fotograficzno - filmowy:
 1. Konkurs fotograficzny „Śladem Starej Pocztówki” – przygotowanie cyklu fotografii (3 zdjęć), którego inspiracją byłyby stare pocztówki Ziemi Wejherowskiej. Szczegółowe informacje w regulaminie.
 1. Konkurs filmowy „Ziemia Wejherowska. Impresja”– przygotowanie filmu
  od 5 do 10 minut, którego istotą byłby obraz powiatu wejherowskiego łączący
  w sobie historię naszego miasta z historią Polski i teraźniejszością. Szczegółowe informacje w regulaminie.
 1. ODSŁONA II: Konkurs literacki – „Mała Ojczyzna bohaterem literackim – 100 lat minęło” .

Teksty utworów literackich, których bohaterem pierwszoplanowym lub drugoplanowym byłoby nasz region. Utwory poświęcone bezpośrednio Ziemi Wejherowskiej lub pośrednio za pośrednictwem jego bohaterów, historii, legend, kultury i języka. Szczegółowe informacje w regulaminie.

 • ODSŁONA III: Konkurs Ziemia Wejherowska w piosence:

Próba indywidualnego, osobistego, współczesnego spojrzenia na powiat wejherowski. Uczestnicy muszą dostarczyć tzw. demo. Zwycięzca zostanie wyłoniony drogą plebiscytu radiowego. Szczegółowe informacje w regulaminie.

 1. ODSŁONA IV: Konkurs plastyczny – projekt muralu:

Projekt muralu – obraz naszego regionu i jego historii w nowoczesnej formie muralu. Szczegółowe informacje w regulaminie.

 1. ODSŁONA V: Konkurs wiedzy o powiecie wejherowskim:

Zakres pytań konkursowych obejmuje 100 lat historii ziem wchodzących dziś w skład powiatu wejherowskiego. Szczegółowe informacje w regulaminie.

           

Regulaminy szczegółowe:

ODSŁONA I:

a)Konkurs Fotograficzny „Śladem Starej Pocztówki”.

 1. Zgłoszone prace mają charakter indywidualny, samodzielny i twórczy oraz nie naruszają praw osób trzecich. Powinny stanowić cykl 3 zdjęć w formacie A4.
 2. Zdjęcia należy opisać ( opis bibliograficzny), wskazując źródło inspiracji – STARĄ POCZTÓWKĘ – dostępną w wydawnictwach zwartych lub źródłach elektronicznych.
 3. Ocenie podlegać będzie wiele elementów, w tym: poziom merytoryczny, atrakcyjność, oryginalność i poziom artystyczny oraz techniczny, a także zgodność z wybranym gatunkiem, przyjętą formą.
 4. Przewidywane są trzy kategorie wiekowe: oddziały gimnazjalne klasy II i III i uczniowie klas VII szkoły podstawowej, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz dorośli.
 5. Prace należy opatrzyć słownym lub graficznym godłem i włożyć do koperty głównej.
 6. Tym samym godłem należy opatrzyć zaklejoną małą kopertę zawierającą dane uczestnika oraz zapis w formie elektronicznej, ponieważ nagrodzone prace wejdą w skład kalendarza okolicznościowego – karta zgłoszenia nr 1 w załączeniu. Wszystkie elementy należy włożyć do koperty głównej.
 7. Prace należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4,
  84-200 Wejherowo i opatrzyć dopiskiem - Powiatowy Konkurs z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości – „100 lat minęło” oraz informacją dotyczącą kategorii wiekowej oraz wybranej kategorii „Śladem Starej Pocztówki”.
 8. Termin nadsyłania prac: 25 kwietnia 2018 r.
 9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu oraz przekazaniem na rzecz organizatora (Starostwo Powiatu Wejherowskiego) praw autorskich, co jest równoczesnym wyrażeniem zgody na publikację prac (prezentację w wielu formach).
 10. Uroczystość rozdania nagród nastąpi w czerwcu 2018 r. w Pałacu Przebendowskich
  w Wejherowie, o czym laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie przez organizatorów.
 11. O sprawach nieobjętych regulaminem decyduje organizator.

 

 1. b) Konkurs filmowy „Ziemia Wejherowska. Impresja”
 2. Prace konkursowe mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy ( do 3 osób), muszą być samodzielne i twórcze oraz nie mogą naruszać praw osób trzecich.
 3. Wymagania techniczne: - udźwiękowiony materiał filmowy (film) wykonany przy użyciu ogólnodostępnego oprogramowania multimedialnego, nakręcony dostępnymi
  na rynku urządzeniami – kamera, aparat, telefon komórkowy itp. - czas trwania filmu – etiuda filmowa o czasie trwania nie przekraczającym od 5 do10 minut - zapis na płycie DVD - praca do odtworzenia w standardowym odtwarzaczu zainstalowanym w systemie Windows lub odtwarzaczu DVD.
 4. Ocenie podlegać będzie wiele elementów, w tym: poziom merytoryczny, atrakcyjność, oryginalność i poziom artystyczny i techniczny oraz zgodność z wybranym gatunkiem, przyjętą formą.
 5. Przewidywane są trzy kategorie konkursowe: oddziały gimnazjalne klasy II i III
  i uczniowie klas VII szkoły podstawowej, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz dorośli.
 6. Pracę (płyta DVD) należy opatrzyć słownym lub graficznym godłem i włożyć do koperty głównej.
 7. Tym samym godłem należy opatrzyć zaklejoną małą kopertę zawierającą dane uczestnika - karta zgłoszenia nr 2 w załączeniu. Wszystkie elementy należy włożyć do koperty głównej.
 8. Pracę należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4,
  84-200 Wejherowo i opatrzyć dopiskiem - Powiatowy Konkurs z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości – „100 lat minęło” oraz informacją dotyczącą kategorii wiekowej oraz wybranej kategorii konkursu -„Ziemia Wejherowska. Impresja”.
 9. Termin nadsyłania prac – 20 czerwca 2018.
 10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu oraz przekazaniem na rzecz organizatora (Starostwo Powiatu Wejherowskiego) praw autorskich, co jest równoczesnym wyrażeniem zgody na publikację prac (prezentację w wielu formach).
 11. Uroczystość rozdania nagród nastąpi w listopadzie 2018 r., o czym laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie przez organizatorów.
 12. O sprawach nieobjętych regulaminem decyduje organizator.

ODSŁONA II: Konkurs literacki – „Mała Ojczyzna bohaterem literackim – 100 lat minęło” .

 1. Zgłoszone prace mają charakter indywidualny, samodzielny i twórczy oraz nie naruszają praw osób trzecich.
 2. Proponowany jest udział w trzech kategoriach: poezja ( cykl 3-5 wierszy w języku polskim lub kaszubskim, format A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5), proza (opowiadanie od 3 do 5 stron formatu A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 w języku polskim lub kaszubskim), jednoaktówka ( dramat w jednym akcie do 10 stron formatu A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 w języku polskim lub kaszubskim).
 3. Ocenie podlegać będzie wiele elementów, w tym: poziom merytoryczny, atrakcyjność, oryginalność, język i poziom artystyczny oraz zgodność z wybranym gatunkiem, przyjętą formą.
 4. Przewidywane są trzy kategorie konkursowe: oddziały gimnazjalne klasy II i III
  i uczniowie klas VII szkoły podstawowej, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz dorośli.
 5. Pracę konkursową należy opatrzyć słownym lub graficznym godłem i włożyć do koperty głównej.
 6. Tym samym godłem należy opatrzyć zaklejoną małą kopertę zawierającą dane uczestnika
  oraz zapis w formie elektronicznej – karta zgłoszenia nr 3 w załączeniu. Wszystkie elementy powinny znaleźć się w kopercie głównej.
 7. Prace należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo i opatrzyć dopiskiem - Powiatowy Konkurs z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości – „100 lat minęło” oraz informacją dotyczącą kategorii wiekowej oraz wybranej kategorii konkursu – „Mała Ojczyzna bohaterem literackim – 100 lat minęło”.
 8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu oraz przekazaniem na rzecz organizatora (Starostwo Powiatu Wejherowskiego) praw autorskich, co jest równoczesnym wyrażeniem zgody na publikację prac (prezentację w wielu formach).
 9. Termin nadsyłania prac literackich upływa 26 marca 2018 r.
 10. Uroczystość rozdania nagród nastąpi w maju 2018 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie, o czym laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie
  przez organizatorów.
 11. O sprawach nieobjętych regulaminem decyduje organizator.

ODSŁONA III: „Ziemia Wejherowska w piosence”.

 1. Paca konkursowa może mieć charakter indywidualny lub grupowy (do 5 osób), samodzielny i twórczy. Zarówno tekst piosenki, jaki i melodia muszą być oryginalne, bowiem nie mogą naruszać praw osób trzecich.
 2. Wymagania i techniczne: - zapis audio (WAV, FLAC, MP3 minimum 320 kbps)
  w miarę jak najlepszej jakości, czas trwania utworu do 4 minut, zapis na płycie CD.
 3. Ocenie podlegać będzie wiele elementów, w tym: poziom merytoryczny, atrakcyjność, oryginalność, język i poziom artystyczny oraz zgodność z wybranym gatunkiem, przyjętą formą.
 4. Podczas prac jury wyłoni 5 finałowych piosenek, które walczyć będą drogą plebiscytu radiowego i internetowego o nagrodę główną.
 5. Przewidywane są trzy kategorie konkursowe: młodzież klas II i III gimnazjum i uczniowie klas VII szkoły podstawowej, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli.
 6. Praca (płyta CD) powinna zostać opatrzona słownym lub graficznym godłem i włożona do koperty głównej.
 7. Tym samym godłem należy opatrzyć zaklejoną małą kopertę zawierającą dane uczestnika – karta zgłoszenia nr 4 w załączeniu. Wszystkie elementy należy włożyć do koperty głównej.
 8. Prace należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo i opatrzyć dopiskiem - Powiatowy Konkurs z okazji obchodów 100 –lecia odzyskania niepodległości – „100 lat minęło” oraz informacją dotyczącą kategorii wiekowej oraz wybranej kategorii konkursu – „Ziemia Wejherowska w piosence”.
 9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu oraz przekazaniem na rzecz organizatora (Starostwo Powiatu Wejherowskiego) praw autorskich, co jest równoczesnym wyrażeniem zgody na publikację prac (prezentację w wielu formach).
 10. Termin nadsyłania demo piosenki – 26 czerwca 2018 r.
 11. Plebiscyt radiowy odbędzie się w miesiącach: lipiec – sierpień 2018 roku.
 12. Uroczystość rozdania nagród nastąpi w listopadzie 2018 r., o czym laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie przez organizatorów.
 13. O sprawach nieobjętych regulaminem decyduje organizator.

ODSŁONA IV: „Konkurs plastyczny – projekt muralu”.

 1. Zgłoszone prace mają charakter indywidualny, samodzielny i twórczy oraz nie naruszają praw osób trzecich.
 2. Projekt muralu może być wykonany dowolną techniką: rysunek, grafika komputerowa, szkic, itp. w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A3.
 3. Projekt należy zatytułować.
 4. Przewidywane są trzy kategorie konkursowe: oddziały gimnazjalne - klasy II i III
  i uczniowie klas VII szkoły podstawowej, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz dorośli.
 5. Prace należy opatrzyć słownym lub graficznym godłem i włożyć do koperty głównej.
 6. Tym samym godłem należy opatrzyć zaklejoną małą kopertę zawierającą dane uczestnika oraz w zależności od wybranej techniki również zapis w formie elektronicznej– karta zgłoszenia nr 5 w załączeniu. Wszystkie elementy należy umieścić w kopercie głównej.
 7. Prace należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo i opatrzyć dopiskiem - Powiatowy Konkurs z okazji obchodów 100 –lecia odzyskania niepodległości – „100 lat minęło” oraz informacją dotyczącą kategorii wiekowej oraz wybranej kategorii konkursu: „Konkurs plastyczny – projekt muralu”.
 8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację prac oraz przekazaniem na rzecz organizatora (Starostwo Powiatu Wejherowskiego) praw autorskich, co jest równoczesnym wyrażeniem zgody na publikację prac (prezentację w wielu formach).
 9. Termin nadsyłania prac upływa 25 kwietnia 2018 r.
 10. Uroczystość rozdania nagród nastąpi w czerwcu 2018 r., o czym laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie przez organizatorów.
 11. O sprawach nieobjętych regulaminem decyduje organizator.

ODSŁONA V: Konkurs wiedzy o powiecie wejherowskim – „100 lat minęło”.

 1. Konkurs sprawdza wiedzę o powiecie wejherowskim na przestrzeni ostatnich 100 lat.
 2. Przewidywane są dwie kategorie konkursowe: oddziały gimnazjalne klasy II i III i uczniowie klas VII szkoły podstawowej, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz dorośli.
 3. Do konkursu staje drużyna składająca się z trzech osób. Każda z nich rozwiązuje test indywidualnie. O miejscu w klasyfikacji decydować będzie suma punktów wszystkich członków drużyny.
 4. I etap polega na rozwiązaniu testu składającego się z 50 pytań. Etap ten wyłoni 3 finałowe drużyny, które staną do rywalizacji części ustnej konkursu.
 5. II etap to część ustna, podczas której finaliści odpowiedzą na wylosowane trzy pytania. Na udzielenie odpowiedzi na każde pytanie drużyna będzie miała 3 minuty.
 6. Zakres materiału będzie obejmował wskazaną bibliografię:
 • „Ziemia Wejherowska”, red. Józef Węsierski, Wejherowo 1980.
 • „Historia Wejherowa”, red. Józef Borzyszkowski, Wejherowo 1998.
 • Franciszek Mamuszka „Wejherowo i ziemia wejherowska”, Gdańsk 1969.
 • Mirosław Lademann „Księga dziesięciolecia. Organizacja i działalność Powiatu Wejherowskiego w latach 1999-2009”.
 • Zygmunt Milczewski „Wejherowo i powiat morski, wrzesień 1939 – maj 1945, kronika”, Gdańsk 1991.
 • Regina Osowicka „Bedeker Wejherowski”, Gdańsk 1996, Gdańsk 2002, Wejherowo 2006.
 1. Karta zgłoszenia nr 6 w załączeniu, którą należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo.
 2. Termin zgłoszenia drużyn do konkursu 15 czerwca 2018 r.
 3. Konkurs oraz uroczystość rozdania nagród nastąpi w listopadzie 2018 r., o czym laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie przez organizatorów.
 4. O sprawach nieobjętych regulaminem decyduje organizator.

Wszelkich informacji udzielają:

Barbara Malawska – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.( tel. 794015080 )

Beata Płotka – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.( tel. 601651676 )

Piotr Syrocki – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (tel. 58 572 94 85)

Kobiecy wieczór w przeddzień Międzynarodowego Dnia Kobiet, to coś, co wydaje się oczywiste. Jednak mniej oczywistym jest fakt, że można połączyć wernisaż prac malarskich z przeglądem damskiej kosmetyczki. Jak się okazuje - w naszej bibliotece wszystko jest możliwe!
Składamy wyrazy serdecznego podziękowania Paniom Honoracie Wocial I Annie Domachowskiej za przemiłe, ciepłe i 100% kobiece spotkanie. Obrazy Pani Honoraty emanują delikatnością i wdziękiem, natomiast Pani Agnieszka pokazała, że kobieta może wyglądać zaskakująco dobrze nawet w mocnym makijażu. Siła i delikatność, to atrybuty każdej z nas. Jak pokazują prace naszych gości, kobiety są silne swoją kobiecością, czego w dniu dzisiejszym naszym Czytelniczkom życzymy!

_SAM9053
_SAM8976
_SAM8984
_SAM8996
_SAM8999
_SAM9005
_SAM9010
_SAM9011
_SAM9014
_SAM9020
_SAM9025
_SAM9027
_SAM9031
_SAM9035
_SAM9036
_SAM9040
_SAM9047
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tematem spotkania Klubu Miłośników Wejherowa było "Życie Wejherowian w latach 1945-50 w relacjach prasowych". Spotkanie zorganizował Pan Paweł Formela, a problematykę przybliżył nam Pan Marcin Gniech.

_SAM8932
_SAM8896
_SAM8908
_SAM8913
_SAM8922
_SAM8927
_SAM8928
_SAM8936
_SAM8938
_SAM8943
_SAM8950
_SAM8958
_SAM8964
_SAM8967
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

_SAM8884
_SAM8883
Previous Next Play Pause
1 2

Miało miejsce kolejne zimowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży. Skupiliśmy się na książce Nicoli Yoon - "Ponad wszystko". Następne spotkanie poświęcone będzie książce "Zapytaj Alice".

Trzecia a zarazem ostatnia grupa dzieci wzięła dzisiaj udział w II Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Trudne wierszyki łamiące języki”, zorganizowanym w siedzibie naszej biblioteki. Dzieci w wieku 5-6 lat z ogromnym zaangażowaniem zaprezentowały wiersze polskich poetów. Barwne kostiumy a nawet elementy gry aktorskiej zachwyciły komisję konkursową i sprawiły, że wybór laureatów był wyjątkowo trudny, tym bardziej, że uczestnicy dopisali w swej liczbie.
Oczekiwanie na wyniki konkursu uprzyjemnił dzieciom, rozśmieszając i wprawiając w podziw pokazem sztuczek z baniek mydlanych, niezastąpiony Kapsel Bąbelkowski.
Komisja w składzie: przewodnicząca poetka Daria Węsierska, logopeda Teresa Kozak, teatrolog Kinga Krajkowska oraz Naczelnik Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wejherowie Piotr Syrocki, przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsc:
- Maria Dybizbańska z Niepublicznego Przedszkola z Grupą Integracyjną „Kraina Bajek” w
Rumi
- Maciej Block ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie
- Dariusz Hałuszczak ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie
II miejsce:
- Dominika Skiba ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie
- Hana Galant z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie
- Filip Konkol z Niepublicznego Przedszkola Edukacyjno-Sportowego „Mapeciaki” w Wejherowie
- Liliana Janowska z Niepublicznego Przedszkola „Skrzacik” w Kębłowie
III miejsce:
- Maja Kalkowska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie
- Lena Yildiz z Niepublicznego Przedszkola Leśna Kraina w Wejherowie

Wyróżnienia dla 7 uczestników:
- Izabela Jabłonowska - indywidualnie
- Paula Kędzierska z Niepublicznego Przedszkola Leśna Kraina w Wejherowie
- Michał Dyktyński z Niepublicznego Przedszkola Przyjaciele Kubusia Puchatka w Wejherowie II
- Melania Engelbrecht z Niepublicznego Przedszkola matematyczno-językowego „Bajkowa Dolina” w Luzinie
- Zuzanna Sokołowska z Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Wejherowie
- Sebastian Krampa z Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Wejherowie
- Wiktor Bigus z Niepublicznego Przedszkola „Skrzacik” w Kębłowie

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali od nas pamiątkowe dyplomy.
Dziękujemy dzieciom i opiekunom za chęć promowania języka polskiego. Pomysłowość i ogrom pracy włożone w przygotowanie występu za każdym razem wprawiają nas w podziw. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkie dzieci zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku!

_SAM8816
_SAM8342
_SAM8357
_SAM8419
_SAM8429
_SAM8452
_SAM8459
_SAM8478
_SAM8482
_SAM8497
_SAM8531
_SAM8536
_SAM8542
_SAM8552
_SAM8562
_SAM8565
_SAM8594
_SAM8733
_SAM8757
_SAM8834
_SAM8839
_SAM8849
_SAM8858
_SAM8867
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Działalność biblioteki wspierana jest ze środków:

5
4
3
2
1
fun_met_logo