Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

facebookflayer

FACEBOOK
FACEBOOK POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w WEJHEROWIE
 • Spotkanie z Ambrożym Kleksem
  Spotkanie z Ambrożym Kleksem

  Zapraszamy dzieci do udziału w zabawie animacyjnej, którą poprowadzi sam Pan Kleks!

 • Słodki Wieczór Poezji
  Słodki Wieczór Poezji

  Gościem listopadowego spotkania będzie poetka Anna Michowska.

 • SPotkanie Klubu Miłośników Wejherowa
  SPotkanie Klubu Miłośników Wejherowa

  Zapraszamy na prelekcję Pani Agnieszki Wszałek, pracownicy IPN w Gdańsku na temat pierwszego blokowiska w Wejherowie.

 • Teatr Barnaby
  Teatr Barnaby

  Zapraszamy na spektakl dla dzieci pt. "Calineczka"

Bez nazwy 2

O Bibliotece

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie jest instytucją kultury powołaną przez Radę Powiatu Wejherowskiego w dniu 29 sierpnia 2014 r. Działalność prowadzona jest na podstawie aktu utworzenia z dnia 2 listopada 2014 r. i Statutu nadanego przez Radę Powiatu. Do zakresu działania PBPW w Wejherowie należy zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańcom powiatu, rozwijanie i zaspakajanie ich potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych, również w zakresie wiedzy o regionie i upowszechnianie nauki i wiedzy oraz nadzór merytoryczny nad siecią biblioteczną w powiecie wejherowskim. Szczegółowe cele  i zadania realizowane przez Bibliotekę określa jej STATUT. Źródłem finansowania działalności PBPW w Wejherowie jest dotacja Powiatu Wejherowskiego, darowizny oraz środki, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz inne źródła określone w przepisach prawa. Organizację wewnętrzną PBPW określa REGULAMIN organizacyjny nadany przez Dyrektora instytucji. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku.

Działalność biblioteki wspierana jest ze środków:

5
4
3
2
1
fun_met_logo